Aritmia

Është rrahje e shpejtë dhe e ngadalshme e zemrës ose rrahje e përzier e ngadalësuardhe e shpejtuar me kërcime dhe...

Embolia

Është mbyllja e ndonjë arterie të trurit një lloj si infarkti i zemrës. Kjoshkakton dëmtimin e ndonjë qendre dhe me...

Zemra e zgjeruar

Paraqet dobësimin e muskulit të zemrësi cili ngadalshëm dhe dobët kontrakton me këtë dobëson qarkullimin i gjakut dheorganet nuk kanë...

Sëmundjet e karotisit

KAROTIDET Janë dy arterie të mëdha që gjinden në të dy anët e qafës dhe bëjnë qarkullimin e gjakut prej zemrës...