Medcard Blue

MedCard – kartela e shëndetit tuaj

MedCard është produkt i spitalit “Istanbul Medicine”, 
me anë të cilit ju përfitoni shërbime të ndryshme shëndetësore

Poseduesit e MedCard përfitojnë:

Kontroll falas 1 herë në vit (në një prej shërbimeve të spitalit);
Zbritje prej 10% për shërbimet e ofruara;
Auto-ambulancë pa pagesë-Shërbimi 24h (numri kontaktues 038-500-601);
Njoftim rreth fushatave promovuese, çmimeve promocionale në data të veçanta ose festa të ndryshme gjatë viti;
Aplikimi falas për vitin 2016;
Personat që janë të pajisur me sigurimin shëndetësor privat për shërbimet ambulatore, participimin e kanë falas;

Kush mund të aplikoj për MedCard?
Të gjithë personat e interesuar pa dallim moshe, gjinie mund të jenë pjesë e MedCard.

Si mund të aplikojmë?
Aplikimi është i thjesht, paraqiteni në spitalin “Istanbul Medicine”, dhe kërkoni aplikacionin për MedCard, plotësoni fushat e kërkuara me të dhënat e juaja dhe e dorëzoni aplikacionin me nënshkrimin tuaj që të jetë valid.

Ku mund të përdoret MedCard-a?
MedCard-a mund të përdoret brenda dhe jashtë Kosovës në Spitalet e Medicine Group
A mund të përdoret nga dy e më shumë persona?
Po, nga anëtarët e ngushtë të familjes (prindërit, bashkëshortët dhe fëmijët)

Në spitalin “Istanbul Medicine” ofrohen këto shërbime:
Emergjencë Kardiake-24 orë
Kardiologji
Kardiokirurgji
Kirurgji Vaskulare
Kirurgji Torakale
Kirurgji e Përgjithshme
Kirurgji Plastike
Ortopedi
Otorinolaringologji
Gjinekologji dhe Lindje
Pediatri dhe Neonatologji
Mjekësi Interne
Njësi Intensive Koronare
Radiologji e zemrës
Radiofrekuencë
Shërbime Laboratorike-24 orë
Check-up