Medcard

 • Poseduesit  e MedCard-ës  përfitojnë
  • Kontroll falas 1 herë në vit (në një prej shërbimeve të spitalit);
  • Zbritje prej 10% për shërbimet e ofruara;
  • Auto-ambulancë pa pagesë-Shërbimi 24h (numri kontaktues  038-500-601);
  • Njoftim rreth fushatave promovuese, çmimeve promocionale në data të veçanta ose festa të ndryshme gjatë viti;
  • Aplikimi falas për vitin 2016;
  • Personat që janë të pajisur me sigurimin shëndetësor privat për shërbimet ambulatore, participimin e kanë falas;

  Kush  mund të aplikoj  për  MedCard?

  Të gjithë personat e  interesuar  pa dallim moshe, gjinie mund të jenë pjesë  e  MedCard.

  Si mund të aplikojmë?

  Aplikimi është i thjesht, paraqiteni në spitalin “Istanbul Medicine”, dhe kërkoni aplikacionin për MedCard, plotësoni fushat e kërkuara me të dhënat e juaja dhe e dorëzoni aplikacionin me nënshkrimin tuaj që të jetë valid.

  Ku mund të përdoret MedCard-a?

  MedCard-a mund të përdoret brenda dhe jashtë Kosovës në Spitalet e Medicine Group

  A mund të përdoret nga dy e më shumë persona?

  Po, nga anëtarët e ngushtë të familjes (prindërit, bashkëshortët dhe fëmijët)

  Në spitalin “Istanbul Medicine” ofrohen këto shërbime:

  • Emergjencë Kardiake-24 orë
  • Kardiologji
  • Kardiokirurgji
  • Kirurgji Vaskulare
  • Kirurgji Torakale
  • Kirurgji e Përgjithshme
  • Kirurgji Plastike
  • Ortopedi
  • Otorinolaringologji
  • Gjinekologji dhe Lindje
  • Pediatri dhe Neonatologji
  • Mjekësi Interne
  • Njësi Intensive Koronare
  • Radiologji e zemrës
  • Radiofrekuencë
  • Shërbime Laboratorike-24 orë
  • Check-up