SINDIKATAT TË CILAT PËRFITOJNË NGA SPITALI “ISTANBUL MEDICINE”

Spitali Istanbul Medicine ka memorandume bashkëpunimi me këto Sindikata të Pavarura:

 1. Sindikata e Pavarur e Metalistëve të Kosovës-20%
 2. Sindikata e Pavarur e Energjetikës të Kosovës -SPEK-20%
 3. Federata e Sindikatave së shërbimeve publike të Kosovës-20%
 4. Sindikata e Pavarur e Judikataturës së Kosovës-20 %
 5. Sindikata e Shërbimit Civil të Kosovës-20 %
 6. Shoqata Sindikale e Punëtorëve të Postes-20%
 7. Sindikata e Policisë së Kosovës-20 %
 8. Sindikata e Pavarur e Doganave të Kosovës-20%
 9. Shoqata Sindikale KUR-20%
 10. Sindikata e Pavarur e Zjarrfikëseve së Kosovës-20%
 11. Federata e Sindikatave të Shërbyesve Civil të Kosovës-20%
 12. Sindikata Profesionale e Punëtorëve të PTK -së- 20%
 13. Organizata e Veteraneve të Luftës së UÇK -së, OVL-20%
 14. Shoqata e Invalidëve të Luftës së UÇK-së. SHTT-20%
 15. Shoqata e Fëmijëve të dëshmorëve së UÇK -së. SHFD-20%
 16. Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës -BSPK-20%
 17. Federata e Shërbyesve Civil të Republikës së Kosovës-20%
 18. Sindikata e Pavarur e Administratave te Kosovës-20%
 19. Sindikata e Kompanisë Ujësjellësi-20%
 20. Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës-SBASHK -20%
 21. Organizata Konsumatori me datën 20 Shkurt për Ditën Botërore të të Drejtave Sociale me kontroll falas për 50 qytetare të moshës 50 vjeç qe posedojnë kartelë sociale.

Me arritje e këtyre memorandumeve të bashkëpunimit, anëtaret e Sindikatave si dhe familjarët e tyre përfitojnë këto benefite:

 • Kontroll falas një herë në vit ( në një nga shërbimet e ofruara në Spital);
 • Zbritje prej 20% në shërbimet e ofruara;
 • Auto-ambulancë pa pagesë-Shërbim 24h;
 • Informim dhe Përfitim rreth Ofertave/Fushatave, etj;
 • Linjë te veçantë telefonike;
 • Anëtarët që janë te pajisur me sigurim shëndetësor privat për shërbimet ambulatore participimin e kanë falas.

 

Për të kuptuar më shumë rreth këtyre përfitimeve ju lutem në këtë link (http://www.istanbulmedicine.com/spitali-istanbul-medicine-marreveshjet-e-bashkepunimit-me-kompanite-e-sigurimit/) shikoni për kompanitë e sigurimeve me të cilat Spitali Istanbul Medicine ka marrëveshje bashkëpunimi.
Ju faleminderit, me respekt stafi i Spitalit Istanbul Medicine.

Adresa: Magjistralja Prishtinë-Ferizaj
Nr i tel: 038 500 601