Spitali Istanbul Medicine- Marrëveshjet e bashkëpunimit me kompanitë e Sigurimit

Përfito shërbime falas apo çmime më të lira nga spitali “Istanbul Medicine”

Spitali Istanbul Medicine ka marrëveshje bashkëpunimi me këto kompani sigurimi:

 1. Illyria
 2. Dardania
 3. Sigal
 4. Kosova e Re
 5. Sigma
 6. Insig
 7. SiCred
 8. Vanbreda
 9. Cigna

Nga marrëveshjet tona paraprake të bashkëpunimit me kompani të ndryshme, anëtarët e kompanive në fjalë apo familjarët e tyre kanë këto benefite:

 • Kontroll falas një herë në vit (në një nga shërbimet e ofruara në Spital)
 • Zbritje prej 20% në shërbimet e ofruara
 • Auto-ambulancë pa pagesë (24 h)
 • Informim dhe përfitim rreth Ofertave/Fushatave etj
 • Linjë të veçantë telefonike
 • Anëtarët që janë të pajisur me sigurime shëndetësore private për
  shërbimet e ambulatore, participimin e kanë falas.

Pacientët të cilët janë të siguruar në   “Kosova e Re” dhe punojnë në këto vende pune, e përfitojnë  këtë mbulueshmëri:

 

 • POSTA                                  100%
 • KFOR                                    80%
 • KOSOVA E RE                       80%
 • NOTERET E KOSOVES         80%
 • TURKISH AIRLINES              100%
 • ATLANTIK GROUP                80%
 • LIMAK (AEROPORTI)            80%
 • KEDS                                     80%
 • KESCO                                   80%
 • KOST                                     80%

Para se të bëhet zbritja pacientët duhet të tregojnë  se ku punojnë, për shkak se nëse e kanë shkallën e mbulueshmërisë 80% atëherë duhet të aplikohet zbrita 32%, e në  rastet kur mbulueshmëria është 100% atëherë aplikohet zbritja 15%.
Kjo ofertë aplikohet për klientët e “Kosovës së Re”.
(Fatura para se të dërgohet në financa duhet ta këtë të shkruar me laps numrin e institucionit në mënyrë që të jetë e qartë për zbritjen).