STAFI ADMINISTRATIV I SPITALIT “ISTANBUL MEDICINE”

Menaxhmenti

LP5A1098
Ali Hocaoglu
Drejtor i Përgjithshëm
Astrit Bakiqi
Drejtor Operativ
LP5A1356
Abdullah Tuna
Drejtor Financiar

Administrata

ImageGen (3)
Meral Çakmak
Supervizore e Recepcionit
LP5A0396
Filiz Gjinolli
IT Manager
LP5A0700
Arta Ahmeti – Kllokoqi
Menaxhere për Burime Njerëzore - Zyra e Drejtorisë